Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /hsphere/local/home/furnytadm/furboernehus.dk/1/templates/gk_mo/lib/framework/helper.layout.php on line 117 Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /hsphere/local/home/furnytadm/furboernehus.dk/1/includes/application.php on line 536

Om Børnehuset

Samarbejde

For os er det vigtigt, at barnet trives og udvikles optimalt både hjemme og i børnehaven. Grundlaget for en god start og et godt samarbejde er gensidig tillid mellem familien og personalet. Indsigt fremmer forståelsen. Derfor er det vigtigt:

  • At vi informerer hinanden - især om det, der er vigtigt for barnets udvikling
  • At udfordringer og tvivl tales igennem
  • At vi viser respekt for hinanden
  • At vi er åbne og lytter til hinanden

Som forældre er I altid velkommen til at bede om en samtale eller i nogle tilfælde flere samtaler omkring jeres barn. Det kan være omkring jeres barns trivsel, skoleparathed eller opfølgning på støttetiltag (psykolog, støttepædagog, fysioterapeut osv.). Børnehaven tager også gerne en ekstra forældresamtale om et barn, hvis det fra personalets side vurderes, at der er et behov.

Traditioner

Madordning

Alle børn vil dagligt få tilbudt varierende sund kost med udgangspunkt i årstidens frugt og grøntsager. Hertil vil der blive serveret vand og mælk. Børnene vil være med i fremstillingen af den daglige mad.
Barnets alsidige personlige udvikling                         

I Fur Børnehus møder vi det enkelte barn, der hvor det er i egen udvikling. I hverdagen vægter vi forskelligheden højt. Trivsel og selvværd har stor betydning for det enkelte barn, forældre og personale i Fur Børnehus. Vi møder positivt barnets initiativ inden for de af os udstukne rammer. Vi arbejder med anerkendende tilgang til det enkelte barn igennem både tone og kropssprog.

Der er plads til at det enkelte barn udtrykker sine forskellige følelser f.eks. vrede, glæde, sorg, frustrationer, begejstring og tilfredshed. I dagligdagen ser vi barnet hvor det er samt stiller krav med øje for udvikling.
Vi dokumenterer barnets alsidige udvikling gennem barnets mappe, TRAS, foto, opslagstavler, kreative produktioner og den daglige dialog med forældre.

Sociale kompetencer       

Fur Børnehus er rummelig og forsøger at give plads til alle. I hverdagen stræber vi på, at alle er gode ved hinanden. Vi arbejder hen i mod at man lærer at være over for andre, som man gerne selv vil behandles. Nøgleord er empati, respekt, forståelse for fællesskabet og selvrespekt. Som voksne er vi rollemodeller for børnene i dagligdagen.

Vi opbygger de sociale kompetencer og relationer gennem leg, dialog, kropssprog og pædagogiske aktiviteter. De 3 – 6 årige arbejder aktivt med ”Trin for trin”. Vi arbejder hen i mod at børnene bruger dialogen til konflikthåndtering. Ved at sætte ord på følelser og handlinger opbygges en forståelse for egne og andres grænser. Hjælpsomhed er en stor del af dagligdagen i Fur Børnehus på kryds og tværs af alder og grupper.

Kulturelle udtryksformer       

Gennem leg, information, projekter og traditioner får børnene et kendskab til den danske og øvrige landes kultur.  Vi lægger vægt på, at fejre højtider som jul, fastelavn, påske og høst. Vi opsøger kulturelle tilbud som cirkus, museer, Brokholm og teatre både på og uden for Fur. Via aktiviteter uden for Fur opnår børnene kendskab til kontrasten mellem by og land. Fur Børnehus er aktivt deltagende i øens kulturelle tilbud og traditioner. Mobillen og biblioteket benyttes og der lånes både skøn- og fag litteratur.

I Fur Børnehus kan børnene skabe, udvikle og udfolde deres fantasi og kreativitet gennem musik, drama, tegne/male, klippe/klistre, håndarbejde og leg. I dagligdagen opbygger vi en forståelse for at verdenen er mangfoldig og vi kommer fra forskellige kulturer og levemåder. Det gøres bl.a. ved at fremstille udenlandsk mad, synge sange på fremmedsprog, snakke om hvor vi kommer fra samt læse og se i bøger.

Krop og bevægelse       

I Fur Børnehus vægter vi daglig motorisk udfoldelse højt, såvel ude som inde. Vi bruger kroppen i naturen hvor vi opsøger skov, bakker, strand og hede. Ligeledes udfordrer vi kroppen inde bl.a. i Fur Skoles gymnastiksal. Vores legeplads bruges dagligt hele året, hvor børnene udfordrer kroppen oftest gennem fri leg, f.eks. på cykler, gynger rutchen, klatring, grave og løbe.

Vi vægter at sanserne stimuleres med udgangspunkt i barnets alder gennem føle, smage, lugte og lytte oplevelser. Sanserne er i spil hele tiden både ude og inde.

Vi arbejder med at udvikle barnets selvhjulpenhed, kropsbevidsthed og personlig hygiejne gennem hjælp, støtte og gentagelse i dagligdagen. Vi accepterer børnenes blufærdighed og grænser ved f.eks. toiletbesøg.
De fysiske rammer i Fur Børnehus er indrettet så der gives mulighed for både stille og fysisk aktive lege både i små og store grupper.

Gennem Fur Børnehus madordning får børnene indblik i hvad sund og varieret mad er og gør ved kroppen.
Alle børn har mulighed for et hvil og en middagssøvn alt efter barnets behov. De yngste børn sover ude i barnevogn og de større tilbydes madras inde på gulvet

Sprog       

I Fur Børnehus bruger vi sproget både verbalt og non verbalt. Vi har en anerkendende tilgang til det enkelte barn og dets sprog og møder det der, hvor det er i den sproglige udvikling. Vi stræber på at være tydelige i tale og kropssprog. Vi lytter til hinanden og svarer høfligt. Vi arbejder på, at børnene får forståelse for tanker, følelser og handlinger og kan udtrykke dem sprogligt.  I gennem denne proces arbejder vi med at bruge sproget som konfliktløser.

I dagligdagen arbejder vi på at opbygge og udvide barnets ordforråd gennem leg, dialog, gentagen og ”giraf sprog”. Vi bruger rim og remser, sang og højtlæsning og leger her i gennem med sproget. Via leg øver vi ordlyde, alfabet, tal og legelæsning, og herved arbejder vi med børnenes skoleparathed. Alle børn tilbydes en sprogtest som 3, 4 og 5 årige. Vi har valgt ”TRAS” som arbejdsredskab.

Naturen og natur fænomener   

Fur Børnehus vægter at benytte Furs alsidige natur hele året. Det gøres ved at tage på tur til molergrave, strand, havn, skov, vandhuller, mark og hede og udforske disse steder. I gennem legen her får vi kendskab til vejr, årstider og naturfænomener. På udflugterne indsamler vi, med respekt for naturen, naturmaterialer som vi anvender til projekter både ude og inde.

Vi bliver ofte inviteret indenfor hos de lokale landmænd, hvor vi ser grise, køer, heste, æsler, kaniner, får geder og fjerkræ. Her følger vi også landmandens arbejde på marken og hans brug af maskiner.
Ved vandet udforsker vi fisk, muslinger og andre vand dyr. Krible krable dyr indsamles og undersøges både ude og inde.

Gennem leg, sang og højt læsning får børnene kendskab til verdens dyr.

På legepladsen laver vi ofte bålmad tilsat årstidens egne dyrkede grøntsager. Vi dyrker økologiske grøntsager og følger deres vækst i egen urtehave hos en lokal.

Gennem dagligdagens aktiviteter prøver vi at udvikle børnenes miljøbevidsthed. Vi arbejder på at opbygge respekt, tillid og forståelse for elementerne luft, ild, jord og vand.

Fur Børnehus
(c) 2014